EDUKATUS.pl

Zapraszamy na aktualne szkolenie.

 

Przedstawiamy Państwu naszą nową stronę poświeconą dobrym praktykom.  

Celem naszym jest przybliżyć i upowszechnić ten rodzaj doświadczenia zawodowego i społecznego, który zasługuje na miano „dobrych praktyk”.

Aby  podkreślić ich wartość, wiedzę szczegółową niektórych prezentowanych tu rozwiązań pozostawiamy do wyłącznej dyspozycji ich twórcom i właścicielom w nadziei, że to co dobre znajdzie uznanie również w oczach tych, którzy wzięli odpowiedzialność za sposób wydatkowania środków publicznych na rozwój.

EUKATUS  służy ale nie wyręcza.

 Służba nasza podąża ku środowisku ludzkiemu w każdej jego korzystnej postaci.

Edukujemy, gdy jest na to zapotrzebowanie, podpowiadamy gdy jest ku temu okazja oraz inspirujemy w każdym innym przypadku.

Kierujemy się wartościami społecznymi, przy których:

      marnotrawstwo wartości osobistych zadziwia, a

          marnotrawstwo dobra publicznego hańbi.

 

W imieniu Zespołu redakcyjnego  Edukatus.pl

 

Janusz Grażewicz.